Thumb

Podwójna Matura

Program Podwójnej Matury to nowatorska formuła nauki pozwalająca na ukończenie polskiej oraz amerykańskiej szkoły średniej jednocześnie. Polega ona na nauce zdalnej w akredytowanym amerykańskim liceum w USA bez rezygnacji z polskiej edukacji. Dzięki możliwości przeniesienia części zaliczeń z polskiej szkoły do amerykańskiego systemu, uczniowie mogą ukończyć szkołę średnią zarówno z polską maturą, jak i amerykańskim świadectwem maturalnym, tym samym poszerzając swoje akademickie, życiowe i zawodowe perspektywy.

Część materiału obu podstaw programowych pokrywa się, więc przy satysfakcjonujących ocenach końcowych w polskiej szkole możliwy jest transfer ocen. Do ukończenia amerykańskiego liceum wystarczy nadrobić w nim przedmioty, które nie są nauczane w polskiej szkole średniej (po 2 lub 3 przedmioty na rok). Aby uzyskać amerykańskie świadectwo maturalne uznawane przez uczelnie na całym świecie (również w Polsce), uczeń musi uzyskać 24 credits, które zdobywa poprzez zaliczenie przedmiotów w obu szkołach.

Wiele amerykańskich uczelni (jak i tych spoza USA, które przyjmują uczniów po amerykańskiej szkole średniej, m.in. w Polsce) przy rekrutacji poza amerykańskim świadectwem maturalnym wymaga dodatkowego zdania egzaminów SAT. Nauka w naszym amerykańskim liceum online przygotowuje uczniów do egzaminów SAT, jednak sami tych egzaminów nie przeprowadzamy. Do egzaminu SAT można przystąpić w jednym z trzech centrów egzaminacyjnych w Polsce (w Gdańsku, Krakowie lub Warszawie), które są organizowane średnio 5 razy w roku. Chętnie pomożemy się zapisać.

W programie Podwójna Matura, uczeń musi obowiązkowo przedmioty o łącznej wartości 6 credits, zakładając, że resztę przedmiotów zaliczy poprzez transfer ocen (max. 18 credits) z polskiej szkoły.

W przypadku nieuzyskania 18 credits na podstawie świadectw z lokalnej szkoły, uczeń musi podjąć dodatkowe przedmioty w amerykańskim liceum online. Przedmioty zaliczane są na podstawie świadectw z każdego ukończonego roku szkolnego w polskiej szkole średniej. Wyniki z egzaminu ósmoklasisty nie są brane pod uwagę.

Rekomendowany poziom znajomości języka angielskiego, by komfortowo realizować podstawę programową, to B1, nazywany niższym średniozaawansowanym. Uczeń chcący sprawdzić swoje przygotowanie językowe do nauki może wykonać nasz certyfikowany test językowy.